Καλαμακίου 59, 17455 Καλαμάκι, Αθήνα

facebook.com/localsmarketcafe